großes Bild

17 - 18 PAŹDZIERNIKA 2018
BALTIC CLEAN TECHNOLOGY
THE IMPACT OF CLEAN TECHNOLOGIES ON DEVELOPMENT OF CITIES AND BUSINESS


Konferencja "THE IMPACT OF CLEAN TECHNOLOGIES ON DEVELOPMENT OF CITIES AND BUSINESS" odbędzie się w Szczecinie w dniach 17-18 października 2018 r.

Konferencja stanowi część serii wydarzeń pod nazwą "Baltic Clean Technology".

Pierwsza edycja konferencji ("Conference for sustainable solutions") odbyła się w Rostocku w Niemczech w dniach 28-29 września 2017 r.

Tematem głównym konferencji jest "Wpływ czystych technologii na rozwój miast i biznesu".

Wydarzenie będzie okazją do ciekawej dyskusji na temat najnowocześniejszych trendów i dobrych praktyk w zakresie ekologicznych rozwiązań, które mogą decydować o konkurencyjności miast i przedsiębiorstw.

W tym roku będziemy gościć wielu przedsiębiorców, polityków i naukowców z różnych krajów (zwłaszcza ze Szwecji, Niemiec, Litwy i Polski)


Głównymi prelegentami tegorocznej konferencji będą:

Skonwertowana lokalna biomasa - przetwarzanie biomasy na cenne paliwo stałe (Converted Local Biomass - Processing Biomass to a Valuable Solid Fuel)

Dr Thomas Sonntag-Roesing, lat 48, dołączył do Hitachi Power Europe GmbH w 2006 roku jako menedżer ds. wniosków dotyczących dużych, kluczowych projektów EPC.Jest inżynierem chemii i uzyskał stopień doktora nauk o środowisku.Po połączeniu MHI Ltd. z Hitachi Ltd. w 2014 roku objął stanowisko "szefa ds. wniosków". Był osobiście odpowiedzialny m.in. za przygotowanie wniosku dla Elektrowni Kozienice blok 11 i GTCC Zeran w Polsce.Oprócz tego dr Sonntag-Roesing jest kierownikiem projektu dla "CLB - działań związanych z konwersją".Obecnie pełni funkcję osoby zarządzającej wszystkimi działaniami związanymi z przygotowaniem wniosków dla jednostki biznesowej "New Plants & AQCS".

 

 

Bezemisyjne i niskoemisyjne technologie w transporcie publicznym. Nowe rozwiązania, doświadczenie i wyzwania (Zero emission and low emission technologies in public transport. New solutions, experience and challenges)

Tomasz Pyzałka, 35 l., dołączył do firmy Solaris w 2013 roku. Na początku odpowiadał głównie za działania związane z PR-em, lecz już od dwóch lat, jako analityk rynkowy, opracowuje raporty i prognozy rynku busów ze specjalnym naciskiem na e-mobilność. Jest koordynatorem projektów realizowanych przez Solaris w zakresie elektromobilności, takich jak ZeEUS czy Eliptic.

Challenges in development of Waste to Energy market. Current situation vs. real needs.

Marek Mirosz od ponad roku jest związany z Grupą REMONDIS. Odpowiada za rozwój projektów termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w branży ciepłowniczej i energetycznej, głównie zajmując się projektami związanymi z odzyskiem termicznym z odpadów. Uczestniczył między innymi w projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Poznaniu, Olsztynie i Gdańsku.

Od wysypiska szkła do parku turystycznego (From Glassdump to Tourist Park)

 

Profesor w zakresie technologii środowiskowych i ekotechnologii. Prowadzi badania w zakresie składowisk, oczyszczania odcieków, pozyskiwania energii z odpadów, składowania materiałów organicznych, przepływów w obszarach miejskich, eko-analiz w przemyśle, odkażania ziemi, wydobywania ze składowisk, fitoremediacji, problemów przemysłu leśnego związanych z wodą, gospodarki środowiskowej itd. Projekty badawcze wdrażał m.in. z prywatnymi firmami i przedstawicielami miasta.

Zdobywał doświadczenie badawcze i dydaktyczne w ponad 50 krajach. Występował jako prelegent na uniwersytetach w 18 krajach. Głównymi tematami były: analiza systemowa gospodarowania odpadami w przemyśle i miastach, naturalne systemy oczyszczania ścieków. Opublikował ponad 400 raportów i artykułów, a także opublikował materiały audiowizualne dotyczące hydrologii i gospodarki odpadami.

 

 

 

Firmy będące własnością miasta / Firmy miejskie i internacjonalizacja czystych technologii (Municipally owned companies and the internationalization of cleantech)

Dr Wisdom Kanda uzyskał doktorat w zakresie inżynierii i zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie Linkoping w Szwecji. Jego badania koncentrują się na stymulacji rozwoju i międzynarodowej dyfuzji innowacji środowiskowych. Badania w tym zakresie prowadził na poziomie regionalnym, krajowym, unijnym, a także w krajach rozwijających się. Pełni funkcję recenzenta w publikacjach naukowych, m.in. w Journal of Cleaner Production, Technovation, Waste Management and Research, Internationa Journal of Production Economics. Jego obecnymi projektami badawczymi są: SUPER - Supporting eco-innovations towards international markets; Interbio - Internalization of Swedish biogas knowledge and technology, LETS-Levelling the regional and local sustainability performance through integration of the SPDGs. Prowadził badania z różnych punktów widzenia - rządowego, regionalnych systemów wsparcia, modeli biznesowych, sieci miejskich, MŚP i firm zarządzanych przez miasto.

Polepszenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez wprowadzanie elementów wyposażenia nawierzchni drogowej z oznakowaniem fotoluminescencyjnym MAHSTONE.

Dołączył do MAHSTONE rok temu. Jako Product Engineer zajmuje się realizacją wizji i pomysłów naszych projektantów. Jest odpowiedzialny za tworzenie prototypów, dopasowanie odpowiedniej technologii produkcji, materiałów, ich proporcji i składu.