großes Bild
 • 10:00 - 11:00
  Od wysypiska szkła do parku turystycznego (From Glassdump to Tourist Park)
  Prof. William Hogland, Department of Biology and Environmental Science, Linnaeus University, Szwecja
 • 10:00 - 11:00
  Platforma zintegrowana-środowisko - sposób na podejmowanie wyzwań!?
  Thomas Schönfelder, Opiekun kluczowych klientów, ATMOTERM S.A.
 • 11:00 - 11:30
  Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Dr Andrzej Grzana
 • 11:30 - 12:30
  Ekonomia cyrkularna 3.0 – Czyste technologie, technologie dla zdrowia oraz inteligentne rozwiązania (Circular economy 3.00: CleanTech, HealthTech and SmartTech)
  Prof. DR. Stasys Paulauskas, Head of Strategic Self-Management Institute, Lithuania
 • 11:30 - 12:30
  Transfer czystych technologii i wiedzy na nowe rynki
  Dipl.-Kffr. Silvia Kohlmann, Network manager enviMV
 • 13:30 - 14:30
  Poszukiwanie możliwości międzynarodowej współpracy w trakcie wideokonferencji
  W trakcie wideokonferencji zaprezentowane zostaną cztery innowacyjne podejścia do tematu "czystej" mobilności w przemyśle morskim / budowie statków / logistyce portowej. Prezenterzy liczą na informację zwrotną odnośnie prezentowanych przez nich pomysłów i na nawiązanie dalszych kontaktów w celu wspólnej realizacji projektów. W wideokonferencji wezmą udział uczestnicy z Niemiec, Litwy i Szwecji.
 • 13:30 - 14:30
  Trzy warsztaty, każdy prowadzony przez moderatora.
  Przeistaczamy pomysły w realną współpracę. Głównym celem warsztatów jest zebranie wiedzy i doświadczeń firm i partnerów z sektora czystej techonologii, a następnie umożliwienie przygotowania na ich bazie nowych projektów. Tematami warsztatów będą: transport, budownictwo, gospodarowanie odpadami.